Cài tiếng việt Note Edge N915T OD7 5.0.1 No Root
Việt Hóa no root trên nền Stock N915TUVU1BOD7
Hard reset không mất tiếng việt
Add ngôn ngữ mặc định làm tiếng việt

Model: N915T
Model name GALAXY Note Edge
Country USA (T-Mobile)
Version Android 5.0.1
Changelist 90673209
Build date Thu, 23 Apr 2015 11:02:49 +0000
Product code TMB
PDA N915TUVU1BOD7
CSC N915TTMB1BOD7

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass: mò giúp em nha mấy anh...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]