em unlock nó bằng setool ok, nhưng không có file TV, anh em nào có cho e xin ạ, flash bằng tool cũng được, thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]