Đo áp Vled, thiếu hoặc không có test áp Vbat và bộ 3 UDL, khi có rồi test đường mạch, đường mạch tốt test màn, nếu mạch không thông, câu theo đường màu đỏ rồi đến xanh ... ;;)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]