Như tiêu đề em nhận máy khách con samsung đã backup danh bạ ra file .vcf được rồi , nhưng giờ không sao copy được vào Nokia 515 . Đã thử tất cả các bản PC Suite đều không nhận . Bác nào có cao kiến gì không giúp em với . Danh bạ gần 1000 số của khách nên không lưu được vào Sim . Cảm ơn tất cả anh em !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]