Edit Tiếng việt ok

Add CHPlay không biết lỗi gì mà cứ treo máy hoài ( Cuối cùng cũng ok )

Nếu AE nào add CHPlay không đc pm mình.

Rom con này có nhưng down rất khó nên share rom và file VH luôn.

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Pass inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]