như tiêu đề mình đã up rom đủ kiểu vẫn không đươc. mở nguồn lên lenovo rung tè rồi ngủ anh em có qua xin cho ít lời ah xin cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]