như tiêu đề anh em giúp dùm e làm hết cách mà not :(( [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

ai có sơ đồ nó cho e xin hix


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]