em đã jb và cài cydia untranow rồi vẫn không có sóng nhờ các cao thủ giúp đệ với ạ máy lock hàn quốc chay bản 5.0.1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]