Nhận máy bật nguồn k nhúc nhích

bung ra kẹp nguồn thì lên treo 0.2aloay hoay hồi cũng done

quan trọng là file tìm k ra nên khó cứu nè

ace ai gặp kèo này lh chữ ký nha ace

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]