Tình hình nhiều ae nhận máy bị treo mà ko kiếm đc rom flash hôm nay mạo muoij ch[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]a sẻ cho ae gặp kèo chiến ! Nhanh mắt là bắt đc rom ! Rom được flash bằng tool nha ae !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]