M đang có 1 máy 1202 hỏng chân sạc (của khách). M thay chân sạc xong mát bị contact service. M tháo màn ra hàn lại thì bị trắng màn, đo các chân vẫn ok. Giúp m vs, tk mn!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]