Em có nhận con samsung GT—E2652W bị khóa máy vào sim em đã thử reset bằng nhiều mã lệnh của samsung rồi nhưng không được em không có box samsung chỉ có box volcano em mở volcano thấy co´ tên máy này em reset nhưng không đươc e mới dùng volcano vẫn còn gà lắm mong mọi người giúp đỡ em cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]