sam sung win 8552 vào camera báo máy ảnh hỏng đã up rom khác vẫn vậy thay cam rồi vẫn vậy áp camera đầy đủ ae có giải pháp gì xin giúp e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]