em nhận cây iphone 4 của khách , bỏ pin tự động lên nguồn , cắm sạc không nhận sạc , nóng ic nguồn !!! ae giúp em cái

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]