như tiêu đề . e đã remove mấy con tụ đường sạc rồi vẫn ko hết ah . ae nào làm qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]