Nhận iphone tàu chip MTK 6235 mã bảo vệ format ok,tiện tay read file cho AE phòng thân

Tránh use nên file có đặt pass

Thanks+CM=khích lệ tinh thần pass inbox,hình của e nó...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]