cần ae giúp nokia 220 ăn nguồn làm mọi biên pháp vì máy còn mới nên chỉ làm sơ cấp thui ae a biết giúp với nhá ..thank ae nhiu nk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]