nhận con máy của khách vào sóng sánh bình thường check imei máy world mà retore xong không có dịch vụ. em câu ănten mà không dc,anh em ai gặp rồi chỉ dùm em vài đường với em cảm ơn^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]