nhận cây cùi bắp,,như tiêu đề ae nào giúp với ạ. tks trc ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]