Hướng dẫn (How to) Việt hóa Rom và ứng dụng với Apk manager.
*Cần có:
-Adb
-Java
-APKMANAGER: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Cách làm :
-Giải nén Apk Manager vào một folder làm việc riêng bạn có các file/folder như sau :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Bạn đặt ứng dụng muốn Việt hóa vào folder “place-apk-here-for-modding”
-Chạy file ”Script.bat” sẽ có cửa sổ làm việc :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-chọn 22 để chonj bạn sẽ làm việc với file nào khi cùng lúc Việt hóa nhiều ứng dụng, nếu chỉ có 1 file đang Việt hóa thì không cần
-Chon 9 để “giải nén” file cần Việt hóa
-nếu OK bạn có file đã giải nén trong folder “projects” , ví dụ như với file framework-res.apk thì sẽ được các folder này:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]]
-Bây giờ bạn đi đến folder ” res”, các bạn thấy các folder ngôn ngữ values-ko (tiếng Hàn) , values (tiếng Anh mặc định) …
-Hãy tạo cho mình them folder values-vi cho tiếng Việt ở đây và copy 3 file strings.xml , plurals.xml, và arrays.xml trong values vào values-vi mà bạn đã tạo
-Mở các file bạn vừa copy vào values-vi bằng notepad:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Và sửa thành như thế này:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Rồi lưu lại , chú ý phần mình khoanh tròn nhé :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Bây giờ quay trở lại cửa sổ script.bat và lựa chọn 11 để đóng gói lại file apk
-Nhấn Y cho hai lựa chọn đầu tiên:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-đến khi nó hỏi :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thì bạn xòa file resources.arsc trong folder “keep” rồi nhấn enter cho nó chạy tiếp.
-Bây giờ bạn có file đã đóng gói trong folder “place-apk-here-for-modding” dưới tên “unsignedxxxx.akp”
-Nếu là file hệ thống thì bạn chỉ việc đổi tên xxxx.apk rồi chép vào system/app là ok
-Nếu là ứng dụng thì bạn cần sign cho nó bằng lựa chọn 12 nữa, khi đó file sẽ có tên signedxxxx.apk.
*Để Việt hóa rom các bạn nên Việt hóa các tối thiểu các file:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
*Các bạn có thể rút ngắn thời gian dịch file ra tiếng Việt bằng cách tách file từ các bản rom cho máy tương tự cho thị trường DNA hoặc VN. Ví dụ các bạn có thể dùng rom SGS vn để Việt hóa cho SGS Hàn Quốc hoặc Nhật.
* Việt hóa rom stock sẽ ít bị lỗi hơn rom cook, nên bạn muốn cook rom thì hãy Việt hóa nó trước.