như tiêu đề máy e bị sóng yếu có khi không dịch vụ e restore lại chạy được 3/4 rồi đứng im .. a nào nhiệt tình giúp e cái ..... chứ khách đang chờ ... cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]