đã độ míc thay nhiều mic rồi mà chưa đc ae nào làm qua rồi giúp e với.thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]