Cài Tiếng việt S4 I9508 5.0.1 tiếng việt + root add chplay ok
Samsung galgaxy S4 phiên bản I9508 thị trường Trung Quốc đem về Việt Nam không có tiếng việt
Việt hóa trên nền stock full file Samsung...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]