Up cho có data cho diễn đàn , anh em nào biết rồi xin đừng chém e nha :3onion15::3onion15::6onion28::6onion28::6onion28: , ngày hôm nay toàn kèo cài tiếng việt , thấy e này chưa có, nên up lên
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]