em mới làm repair boot dòng này mù tịt quá.ae làm boot dòng này cho em hỏi cách câu chuẩn pinuot dc ko ah,câu mãi mà k dc.ai đi qua giúp em 1 tay với đang cần gấp quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]