có bác nào biết phần mềm nào lưu được nhật ký cuộc gọi lâu dài dành cho iphone ko?mình thấy ip chỉ lưu được có mấy ngày thôi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]