khách hỏi 8.1.3 cài cydia được ko lên google tìm thì đa số nói là ko phại dow xuống 8.1.2
liệu bậy giờ có dow xuống rồi cài cydia được ko


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]