File Full có Tiếng Việt rất tiện cho việc Fix lỗi và UPDATE. Hiện tại chưa đc Share bất cứ nơi đâu trên internet. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh em load về có kèo thì chiến.
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass giải nén : teenmobile
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]