Mình nhận khách Con S53 mất míc như trong hình đã đo đạc ap đầy đủ , thay 3 míc zin sam sung sang vẫn not . câu mic china zin ngon + 2k2 vẫn vậy . A E có cách nào xin được chỉ giáo ạ . thanks[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]