thấy ae tim rom này hiếm này có file mà không biết up kiêi gì này này up lên đây cho ae nào cầnttp://www.4shared.com/rar/VTA0f2Pnba/S7568IZMUAMK1_TV_FULL_FILE. ae bôi đen song nhấp chộut phai đê tai nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]