có ai biết phần mềm nào nhận cuộc gọi thông minh :
VD: khi có cuộc gọi đến chỉ cần cho nên tai là tự nghe không ạ
thank all!!e đang dùng note3


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]