lên logo sam sung rồi đứng nguyên . em flash các file bằng odin đều not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]