Sau trận nhậu về người lâng lâng lôi con B207 ra làm, khò nhấc lồng sắt lặc lại cpu thì thằng bạn ngồi cạnh hích vào tay mình cái, 1 loạt tụ trở cạnh cpu thẳng cánh bay ^:)^^:)^^:)^. giờ máy không lên nguồn. a em ai có main nào chụp dùm mình cái ảnh để gắn lại tụ trở lại. tks mọi người rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]