máy lúc đầu khởi động vẫn có đèn..sau khi khóa phím mở khóa phím thì đèn màn không sáng, chỉ sáng 2 đèn phím. hiện tai mất hẳn đèn màn . chỉ còn đèn phím
xin các bác giúp đỡ , câu kéo, hay giải pháp , giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]