Xóa gỡ tài khoản samsung account samsung Galaxy Note 4 S5 S6 S6 Edge
Samsung Account
This devices is locked because of an abnormal factory reset.Sign in to the Samsung account......

Khi máy của bạn gặp dòng chữ trên có nghĩa là đã bị khóa không vào menu xài được.Hãy liên hệ theo địa chỉ phía dưới để được trợ giúp.


Cửa hàng nhận xóa tài khỏan gỡ bỏ tài khoản...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]