E nhận con máy máy masstel c300 khách quên mật khẩu, trong tay có volcano mà không biết làm thế nào, tháo ra thì không thấy chân rx tx. bác nào làm qua rồi cho em xin ít kinh nghiệm ạ

- - - Updated - - -

úp úp úp úp úp úp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]