như tiêu đề em nhận máy tình trạng bị rơi rớt đất mất áp 1,2 ở chân thẻ em loay hoay dò áp câu qua ok. em mới vô nghề tay nghề còn non rất mong các anh em chỉ bảo em trân thành cảm ơn![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]