Vất vả lại lên xin xỏ các anh. hihi. Anh nào có ROM cho em xin với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]