Nhận máy bị mất nguồn,kim dao động lên xuống nhưng không lên,nạp file này vào ok.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]