Tình hình là e nhận cây lumia 820 trung quốc, mtk6577
máy bị lỗi bộ nhớ
e seach trên need file rom lumia 820 6577
thấy thơm múc phát, giờ e nó treo logo, vào đến dòng chữ nokia with google andoid thì đơ
ae có rom cứu e với, e cảm tạ
e cũng flash rom của bác kia chia sẽ, vẫn đâu vào đấy, bác nào có rom khác, cứu e với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]