tình hình là em nhận máy khách chạy phần mềm e dùng nokia care suite giớ mất nguồn máy vẫn nhận cổng usb
nhà k có box atf có cách nào cuứ em nó mà k cần box k ak .giúp em với.đen quá ak

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]