tình hình là dạo này có nhiều máy X160 bị gọi điện là cứ báo mạng quá tải, rồi sai ngày giời mà cài lại cho đúng thì lại báo lỗi
lục đống cáp ra để chạy lại cho e nó cái thì ôi thôi rồi luôn, nó đã bị đứt,
ý e muốn hỏi là bác nào có sợi cáp chạy x160 chạy bằng hwk thì làm ởn mở ra chụp cho e xin cái phần mạch đây với ak,
e bị đứt từ chỗ J45 vào chíp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
cảm ơn mọi người nhiều nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]