nokia 105 rm-904 kẹp nguồn lên Bt.lắp pin ko lên
Cứu em với :)
Đã làm theo sếp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Đã câu BCI đã lag.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]