Máy khách cắm vào loa để nghe nhạc bị cháy mấy con tụ gần ic tai nghe và mất chân main. Giờ hiện cấu hình tai nghe, đã câu tắt mà mấy con chết mà không được.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Bác nào gặp rồi hoặc làm qua bệnh này xin chỉ giúp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]