Việt hóa trên nền rom gốc S5831iZCMF5 2.3.6

Em không biết build tar nên mọi người thông cảm nha.
Đây là file Edit của nó:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...

Và đây là 1 số hình ảnh của bản...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]