vừa làm xong 1 cây 6300 kẹp nguồn kim lên 0.8 nóng IC nguồn.
loay hoay mãi cuối cùng thử gỡ bỏ tụ C3308 ở chân camera done.
chia sẻ cho AE.bác nào biết đừng chém em nha.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]