em retone lên 8.3 bị lỗi sài nống máy là bị khởi động lại, anh em ai làm qua xin cho em ý kiến, em muốn về 7.1.2 được ko anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]