E có cây 4s rớt nước bị mất đèn màn hình. Lúc đầu e câu chân số 2 vào tụ gần ic nguồn.như hướng dẫn trên mạng thì có đèn.nhưng dùng được 1 lúc thì mất đèn.ic nguồn thì nóng ran.tháo màn hình ra thì máy chạy bình thường.các bác giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]