I317 4.4.2 NJ1 e việt hoá các file ok có mỗi 2 file này đóng gói là ko dc e mới tập vh nên còn hơi gà nhờ ace giúp em dùm 2 file này e cảm ơn nhiu trong file em đã xả ra và chép từ điển rồi mà em đóng gói lại là lỗi ClockPackage_OSup và SecContacts_OSup
Rất chân thành cảm ơn ae giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]