Em mới tham gia diễn đàn, nên viết bài này coi như quà ra mắt. Còn nhiều thiếu sót mong anh em giúp đỡ.
Đầu tiên gọi là tool cho ha-oai, chứ thực ra chỉ là file bat, giúp anh em đỡ phải type.
Thứ 2 là chỉ áp dụng cho software number 2.15...
Hướng dẫn sử dụng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] :
1. Copy file rom gốc RUU 1.05.970.2 của HTL22 vào folder downgrad_tool, đổi tên thành Rom.zip. Ai chưa có thì download ở link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hoặc:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]